สายพานแบนส่งกำลัง

FLAT TRANSMISSION BELT : สายพานแบนส่งกำลัง

Application - การใช้งาน

ใช้ในงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ ฉุดเพลา ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ฯลฯ

ชนิดสายพาน
Belt Type

ชนิดของผ้าฝ้าย
Cotton Grade
(Oz)

ค่าความต้านทานแรงดึงขาด
Tensile Strength
(kgf/cm.ply)

ค่าความยืดต่ำสุด ณ จุดขาด
Elongation at Break
(%)

#1

34

55

20

#2

28

50

20

#3

24

45

20

#4

20

35

20