สายพานลำเลียงเรียบ

FLAT CONVEYOR BELT : สายพานลำเลียงเรียบ

Application - การใช้งาน : สายพานลำเลียงเรียบ ใช้ลำเลียงวัสดุต่างๆ ในแนวราบ และสามารถลำเลียง วัสดุบางชนิด ในแนวลาดชัน ไม่เกิน 30°

ความหนาของสายพานขึ้นอยู่กับ :

  • ชนิดของวัสดุลำเลียง
  • ขนาดของวัสดุ
  • ความเร็วในการขนถ่าย
  • ชนิดของผิวยาง
  • สภาวะการใช้งาน