สายพานลำเลียงบั้ง

V-SHAPED CONVEYOR BELT : สายพานลำเลียงบั้ง

Application - การใช้งาน

ใช้ลำเลียงถ่านหิน แร่ธาตุต่างๆ วัสดุที่เป็นเม็ดผล เช่น ทราย ถ่านหินละเอียด ธัญพืช ตลอดจนวัสดุในหีบห่อ ขึ้นในแนวลาดชัน

Features - ลักษณะต่างๆ

1. สามารถลำเลียงวัสดุที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ ในมุมเอียง 17°-28° และวัสดุที่บรรจุหีบห่อ ในมุมเอียง 30°-35°
2. ลายบั้งได้รับการออกแบบมาให้เคลื่อนที่ได้คล่องตัว
3. บั้งและยางผิวหน้าหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อความแข็งแรง