สายพานลำเลียงกะพ้อ

ELEVATOR BELT : สายพานลำเลียงกะพ้อ

Application - การใช้งาน

เป็นสายพานที่ใช้ติดลูกกระพ้อ เพื่อลำเลียงวัสดุที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผงที่ไหลง่ายในแนวดิ่ง สายพานมีการออกแบบให้โครงสร้างสายพานรับแรงดึงสูง

ชนิดของยาง

M - สำหรับงานลำเลียงทั่วไปไม่มีน้ำมัน

OR2 - สำหรับงานลำเลียงทนน้ำมัน และทนอุณหภูมิสูงไม่เกิน 100C