ยางกั้นขอบและครีบ

SIDEWALK & CLEAT : ยางกั้นขอบและครีบ

Application - การใช้งาน

ใช้ประกอบติดบนสายพานลำเลียงเรียบ เพื่อลำเลียงวัสดุในแนวลาดชันสูง สามารถใช้ในมุมเอียงได้ถึง 75° โดยมีลักษณะดังนี้

                             1. สามารถเพิ่มอัตราการขนถ่ายได้ถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับสายพานลำเลียงเรียบปกติ

                            2.ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง

                            3. ป้องกันวัสดุไม่ให้ร่วงหล่นง่าย

ความหนาของสายพานขึ้นกับชนิดของวัสดุลำเลียง ขนาดของวัสดุ ความเร็วในการขนถ่าย ชนิดของยางผิว และสภาวะการใช้งาน

ชนิดของยาง

N(NR) : สำหรับงานลำเลียงวัสดุหนัก หรือคม

O(NBR) : สำหรับงานลำเลียงทนน้ำมัน และทนอุณภูมิสูงได้ถึง 100 องศาเซลเซียส