ผ้าโพลีเอสเตอร์/ไนลอน

ผ้าโพลีเอสเตอร์/ไนลอน
POLYESTERYNYLON FABRIC (EP)

ผ้า "อีพี” เป็นผ้าทอใยสังเคราะห์ ซึ่งใช้ใยโพลีเอสเตอร์เป็นด้ายยืน และใช้ใยโพลียาไมต์ (ในลอน) เป็นด้ายพุ่ง โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้

1. การยืดตัวน้อยเมื่อรับแรงดึง: ดังนั้นสายพาน “ผ้าอีพี” เมื่อใช้งานไปแล้ว จะมีการยืดตัวของผ้าอีพีที่น้อย ทำให้ใช้ระยะ Up สั้นลง จึงประหยัดทั้งพื้นที่และค่าใช้จ่าย ของโครงสร้างสายพานลำเลียงทั้งหมด และยังทำให้สายพานเริ่มเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในกรณีของช่วงสายพานที่ยาวๆ

2. ทนต่อความชื้นและน้ำได้ดี: สายพาน “ผ้าอีพี" จะลดความเสียหาย ที่เกิดจากความชื้นและน้ำซึ่งเป็นเหตุ ให้ความแข็งแรงสายพานลดลง และเกิดการแยกตัวระหว่างชั้นผ้า ดังนั้นจึงช่วยให้สายพานมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนานขึ้น

3.ได้รับผลกระทบน้อยจากอุณหภูมิ: สายพาน "ผ้าอีพี” สามารถรักษาความแข็งแรง การยืดตัวและขนาดให้คงที่อยู่เสมอ แม้จะอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูง ซึ่งทำให้สายพาน “ผ้าอีพี" มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ และความชื้นสูง

4. เลื่อนไปตามรางได้ดี

5. ทนต่อแรงกระแทกได้ดี

6. ทนต่อสารเคมีต่างๆ ได้ดี

7. ไม่เปื่อยและไม่เป็นรา